Khuyến mãi

Đặt phòng sớm.

Quý khách có thể được hưởng những chính sách ưu đãi giảm giá từ 5 đến 15% nếu quý khách đặt phòng sớm.  

•    Giảm giá 5% cho loại phòng Superior và 10% cho loại phòng Deluxe nếu đặt phòng được thực hiện trước 30 ngày.

•    Giảm giá 10% cho loại phòng Superior 15% cho loại Deluxe nếu quý khách đặt phòng sớm 90 ngày.