Chúng tôi luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất vì vậy trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn trân trọng những đóng góp của mỗi thành viên trong khách sạn và cố gắng làm hết sức để có thể giúp họ đạt được những mục đích sự nghiệp.

Chúng tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và đưa ra lộ trình cụ thể để có thể đạt được. Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi luôn đặt ra tiêu chí về sự cống hiến, tính chuyên nghiệp và sự nhiệt huyết để có thể chăm sóc, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

KHÁCH SẠN AZURA GOLD
Địa chỉ: Số 64/2 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang
Điện thoại: + 84 2583 525 008 ; Hotline: +84 944 918 918
Email: info@azuragold.com; Website: www.azuragold.com