Chính sách khách sạn

 Chính sách Check-in/out:

 Thời gian Check-in: Từ 14:00 chiều.

 Thời gian check-out: Không muộn hơn 12:00 trưa.

 Check-in sớm: Tuỳ theo tình trạng phòng.

 

Chính sách check-out muộn:

  Thời gian check-out muộn tuỳ theo tình trạng phòng.

  12:00 đến 17:00 check-out: Tính 50% tiền phòng.

   Sau 17:00 check-out: Tính 100% tiền phòng.

 

Chính sách thêm người:

  Trẻ em dưới 11 tuổi: Không tính phí.

  Trẻ em từ 11 tuổi hoặc thêm người lớn: Sẽ tính phụ phí tuỳ vào số lượng người ở thêm.